Tags: diaspora

Katram sava Eslingena

Jūnijā plaši izskanēja Eslingenas Dziesmu svētki, kas daudziem atmiņā paliks kā dziļš emocionāls un garīgs piepildījums un apliecinājums mūsu latviskajām vertībām. Lasiet Valdas Liepiņas atskatu!
04.07.2017

Eslingenas dziesmu svētkiem 70!

Eslingenā sākusies vērienīgā diasporas un trimdas latviešu svētku "Eslingenas dziesmu svētkiem 70" svinēšana, kur piedalās arī Luksemburgas latviešu koris "Meluzīna" un folkloras kopa "Dzērves".
15.06.2017

Jaunais vēstnieks diasporas jautājumos būs Atis Sjanīts

Šodien speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Pēteris Elferts iepazīstināja ar informatīvo ziņojumu diasporas jomā un nodeva amata pienākumus nākamajam diasporas vēstniekam Atim Sjanītam.
24.08.2016

Eslingenas Dziesmu svētkiem – 70

Gatavojoties Eslingenas Dziesmu svētku 70. gadadienai, pasākuma – arī mūzikla "Eslingena" izrādēs – aicināti pieteikties latviešu diasporas kori, deju kolektīvi, folkloras kopas un mākslinieciskie kolektīvi.
21.08.2016

Skola kā jaunais latvietības stūrakmens

Konferencē "Latvieši pasaulē ‒ piederīgi Latvijai 2016" īpaša nozīme piešķirta arī Luksemburgā aktuālai tēmai, proti, latviskai izglītībai diasporā. Lasiet Tairas Zoldneres (Brīvā Latvija) atskatu!
07.08.2016

Aptauja par Latvijas diasporas pilsonisko aktivitāti

Eiropā dzīvojošie Latvijas piederīgie ir aicināti piedalīties aptaujā "Eiropā dzīvojošo Latvijas piederīgo pilsoniskā aktivitāte". Aptauja noris no 17. jūnija līdz 15. jūlijam, un tā ir pieejama internetā latviešu un krievu valodā.
26.06.2016

Diasporas organizācijas aktualizē latviešu valodas tālmācības nepieciešamību

PBLA un ELA, tiekoties ar LR Izglītības un zinātnes ministra biroja pārstāvjiem, aktualizēja nepieciešamību risināt jautājumu par tālmācības pieejamību ārpus Latvijas dzīvojošajiem bērniem.
24.03.2016

ĀM: Latvijas diaspora ir nozīmīgs sadarbības partneris simtgades pasākumu īstenošanā

LR Ārlietu ministrijas darba grupa diasporas politikas jautājumos šonedēļ notikušajā sēdē atzinusi, ka Latvijas diaspora ir nozīmīga sadarbības partnere valsts simtgades pasākumu īstenošanā.
23.03.2016

Diasporu skolas ir balstītas uz entuziasmu

Pasaules Brīvo latviešu apvienība ir izstrādājusi prototipu bezmaksas latviešu valodas tālmācības rīkam. Lasiet LV portāla interviju ar ANTU SPUNDI par plānoto rīku un izglītības iespējām diasporas latviešiem.
26.02.2016

Luksemburgā apspriedīsies reģiona latviešu biedrības

Šajā nedēļas nogalē Luksemburgā pirmo reizi kopā sanāks latviešu biedrību pārstāvji no Luksemburgas, Beļģijas, Nīderlandes, Francijas un Vācijas, Eiropas Latviešu apvienības, kā arī viesi no Latvijas nevalstiskā sektora.
14.10.2015