Par mums

Asociācija "Luksemburga–Latvija" ir 2008. gadā reģistrēta sabiedriska organizācija, lai gan faktiski tā sāka darboties jau krietni pirms tam. Tās uzdevums ir ne vien apvienot Luksemburgā un tās apkārtnē dzīvojošos latviešus, bet arī popularizēt latviešu kultūru Luksemburgā.

Asociācijas paspārnē ir izveidota latviešu bērnu sestdienas skoliņa "Strops", ir organizēti dažādi kultūras un informatīvi pasākumi, izstādes un valsts svētku svinības, iesākta Jāņu svinēšanas tradīcija Luksemburgā. Sadarbojamies arī ar citām organizācijām un asociācijām, kā arī Latvijas vēstniecību Beļģijas Karalistē un Luksemburgas Lielhercogistē.

Asociācijas biedri reizi divos gados pārvēlē valdi. Patlaban valdē ir deviņi locekļi, no kuriem katrs atbild par konkrētu jomu:

Elīna Pinto: priekšsēde, pārstāve Eiropas Latviešu apvienībā
Jūlija Norvele: priekšsēdes vietniece, kora "Meluzīna" pārstāve
Gints Stašāns: sekretārs, Luksemburgas latviešu draudzes un Benelux latviešu motokluba pārstāvis
Māris Briedis: kasieris
Ieva Freija-Pekati: skoliņas "Strops" pārstāve
Evija Uloziene: folkloras kopas "Dzērves" pārstāve
Gunita Puciriusa: pārstāve CinEast festivālā, latviešu stendu koordinatore
Inguna Miļūna: dzejas un teātra projektu koordinatore
Evija Avotiņa: jauniešu koordinatore, sadziedāšanos un sadancošanos rīkotāja

ŠEIT lasiet par jaunās, 2016. gadā pārvēlētās, valdes iecerēm un plāniem.

Asociācijas rekvizīti:
A.s.b.l. "Luxembourg - Lettonie"
42A, route de Luxembourg, 8140 Bridel
LU02 0019 2955 7991 4000
BCEELULL

Ja vēlies kļūt par asociācijas biedru, kā maksājuma mērķi norādi "Quotisation de 2018", kā arī tās personas vārdu un uzvārdu, par kuru tiek maksāta biedru nauda (EUR 20).

Ja vēlies atbalstīt šīs lapas uzturēšanu vai kādu konkrētu pasākumu, arī to attiecīgi norādi pie maksājuma mērķa.