"Satiec savu meistaru" Luksemburgā!

20.03.2017
Komentāri: 0
IZDRUKĀT

Svētdien, 2. aprīlī, Luksemburgā pasākumā "Satiec savu meistaru!" varēs iemācīties adīt maučus un spundiņrakstu un iemēģināt roku arī koklēšanā!

Šopavasar jau devīto gadu Latvijā un pirmoreiz arī ārpus Latvijas robežām – Luksemburgā – notiks Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotais pasākums "Satiec savu meistaru!". Tā mērķis ir vēstīt plašākai sabiedrībai par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un pārmantošanu, par meistariem, viņu zināšanām un prasmēm. "Satiec savu meistaru!" tradicionāli norisinās vienlaikus ar projektu "Eiropas amatu prasmju dienas", kas aizsākts 2002. gadā Francijā un kļuvis par plašāko starptautisko pasākumu, kurš veltīts amata prasmju saglabāšanai, popularizēšanai un tālāknodošanai. 2017. gada pasākuma centrālā tēma ir "Saišu stiprināšana", akcentējot saikni starp mākslu un zinātni, tradīciju un inovācijām, prasmēm un eksperimentiem, paaudzēm, meistariem un mācekļiem.

Lai apgūtu un saglabātu mūsu senās rokdarbu prasmes arī tūkstoš jūdzu no Latvijas,asociācija "Luksemburga–Latvija" 2. aprīlī 14.00–17.00 Jauniešu viesnīcā (2 rue du Fort Olisy, 2261 Luxembourg) aicina uz adīšanas meistarklasēm Intas Jansones un Maijas Biķernieces vadībā:

PĒRĻOTI MAUČI (pērļu savēršana, vienkrāsaina un/vai daudzkrāsaina raksta adīšana un sašūšana) un

SPUNDIŅRAKSTS (pa apli un plaknes adījumā).

Pasākumu kuplinās muzicējoši viesi – Luksemburgas latviešu folkloras kopas "Dzērves" koklētāji skandēs Vakareiropas koklētāju grupas pirmajā saietā iespēlētās dziesmas un mācīsies jaunas. Katrs varēs iemēģināt roku arī koklēšanā.
 

Nāciet ar dziju, adāmadatām un koklēm vai vienkārši tāpat – aicināti visi!
 

Pieteikšanās (līdz 31. martam) un informācija par līdzi ņemamiem rokdarbu materiāliem: maija.bikerniece@gmail.com

www.satiecsavumeistaru.lv

www.journeesdesmetiersdart.fr/